Inloggen

Log in met jouw HemdvoorHem account om jouw persoonlijke gegevens te bekijken of te wijzigen.
Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
 
 
Verzenden

Nog geen klant? Registreer dan nu
x
20% korting op (bijna) alles>

Privacy policy

Dit is de privacy policy van Hemdvoorhem.nl B.V., handelend onder de naam Hemdvoorhem.nl. Deze privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 26 juni 2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
 

Inhoudsopgave

1 Over ons privacy beleid

2 Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking
2.1 Gebruik van de website
2.1.1 Bezoek aan de website
2.1.2 Bezoek aan website met “Mijn Account”
2.1.3 Bestellen als gast
2.2 Gratis Styling advies
2.3 Sociale media
2.4 Klantenservice
2.5 Nieuwsbrief 
2.6 Klanttevredenheidsonderzoek
2.7 Overig

3 Verstrekking gegevens aan derden
3.1 Webwinkelsoftware en hosting
3.2 E-mail en mailinglijsten
3.3 Payment processors
3.4 Beoordelingen
3.5 Verzenden en logistiek
3.6 Facturatie en boekhouden
3.7 Externe verkoopkanalen
3.8 Reclame doeleinden
3.9 Overige

4 Doorgifte gegevens buiten de EU

5 Beveiliging

6 Overdracht onderneming

7 Websites van derden

8 Bewaartermijn

9 Uw rechten
9.1 Inzagerecht
9.2 Rectificatierecht
9.3 Recht op beperking van de verwerking
9.4 Recht op overdraagbaarheid
9.5 Recht van bezwaar en overige rechten

10 Wijzigingen in het privacy beleid
11 Contactgegevens
 

1 Over ons privacy beleid

HemdVoorHem.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van HemdVoorHem.nl. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u, door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

HemdVoorHem.nl blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. HemdVoorHem.nl adviseert u dan ook de privacy policy regelmatig te raadplegen.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U vindt de contactgegevens van onze klantenservice aan het einde van ons privacy beleid.
 

2 Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Hieronder kunt u lezen welke en op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Doeleinden:

1. Om onze diensten te verlenen en te factureren
2. Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
3. Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
4. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
5. Om onze diensten op uw wensen af te stemmen
6. Om onze diensten te optimaliseren
7. Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
8. Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van HemdVoorHem.nl
9. Om gepersonaliseerde reclame te tonen
10. Om de gegevens te koppelen aan uw klant login (klant account)
11. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven
12. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
13. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.
 

2.1 Gebruik van de website

2.1.1 Bezoek aan de website
Als u de website van HemdVoorHem.nl bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Lees meer in onze Cookie Policy.

Wij maken ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link tracking. Bij link-tracking zijn elementen toegevoegd aan de URL, aan de hand waarvan wij u kunnen herkennen als u vanuit onze marketing e-mails doorklikt naar onze website.


2.1.2 Bezoek aan website met “Mijn Account”
Een Account maakt het gebruik van de webshop gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van uw Account verwerken wij de volgende gegevens:

• E-mailadres
• Naam, adres en woonplaats
• Telefoonnummer
• Klikgedrag
• Transactiegeschiedenis
• IP-adres
• Gegevens over uw computer
• Duur en tijdstip van het bezoek
• Inloggegevens
• Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
• Gekochte producten

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


2.1.3 Bestellen als gast
Als u online aankopen wilt doen zonder een Mijn Account aan te maken, kunt u bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens:

• Naam, adres en woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bank- en betaalgegevens
• Duur en tijdstip van het bezoek
• Gekochte producten
• Klikgedrag
• IP-adres
• Gegevens over uw computer
• Duur en tijdstip van het bezoek
• Gekochte producten

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13


2.2 Gratis Styling advies
Als u gebruik maakt van onze personal styling diensten, vragen wij u bepaalde gegevens op te geven. Het gaat hierbij onder meer om de volgende gegevens:

• E-mailadres
• Naam, adres en woonplaats
• Telefoonnummer
• Maten
• Voorkeuren
• Gelegenheid
• Leeftijd
• Gekochte producten

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 4, 5, 6, 7, 13

Wij bewaren deze gegevens niet en worden alleen gebruikt om u eenmalig advies te geven.


2.3 Sociale media
HemdVoorHem.nl is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest om u te kunnen blijven inspireren. Als u HemdVoorHem.nl volgt via sociale media, of communiceert met of over HemdVoorHem.nl via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

• De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot HemdVoorHem.nl
• In het platform opgeslagen metadata
• Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u voor deelname wordt geïnformeerd

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


2.4 Klantenservice
Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de Klantenservice, verzamelen wij de volgende gegevens om op uw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren:

• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Inhoud correspondentie
• Gespreksopname in geval van telefonisch contact is mogelijk (u wordt hier vooraf over geïnformeerd)
• Naam, adres en woonplaats

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12


2.5 Nieuwsbrief
Als klant van HemdVoorHem.nl houden we u via de nieuwsbrief periodiek op de hoogte over onze producten, diensten en evenementen. Ook wanneer u (nog) geen klant bent van HemdVoorHem.nl kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven over onze producten, diensten en evenementen.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over uw gedrag op onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of u via onze nieuwsbrief doorklikt naar de website en kunnen wij u herkennen als u onze website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail.

Als u de nieuwsbrief van HemdVoorHem.nl ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Voorkeuren
• Tijdstip waarop de e-mail wordt geopend
• Klikgedrag e-mail

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door te klikken op link “uitschrijven nieuwsbrief” onderin elke nieuwsbrief. U kunt hier ook contact over opnemen met onze klantenservice.


2.6 Klanttevredenheidsonderzoek
Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van HemdVoorHem.nl, verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen van HemdVoorHem.nl in de breedste zin van het woord:

• E-mailadres
• Uitkomst onderzoek

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 4, 5, 6


2.7 Overig
Ten slotte slaat HemdVoorHem.nl informatie op (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.
 

3 Verstrekking gegevens aan derden

HemdVoorHem.nl maakt gebruik van de diensten van derden om onder andere een optimale webwinkel beleving te verzorgen en het juist af te handelen van uw bestelling. Deze derde partijen zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor HemdVoorHem.nl en HemdVoorHem.nl draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de HemdVoorHem.nl optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met de HemdVoorHem.nl afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de HemdVoorHem.nl
 

3.1 Webwinkelsoftware en hosting
Onze webwinkel is ontwikkeld en wordt gehost door het bedrijf One Stop Webshop gevestigd in Rotterdam. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. One Stop Webshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. One Stop Webshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. One Stop Webshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.


3.2 E-mail en mailinglijsten
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de hosting diensten van One Stop Webshop. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One Stop webshop heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


3.3 Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Multisafepay, Paypal, Mollie en Klarna. Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode handelt een van deze partijen de betaling af en verwerkt uw uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Al deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze partijen behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen en bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


3.4 Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.
 

3.5 Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten (afhankelijk van uw keuze) van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw e-mailadres, achternaam, voornaam en adresgegevens met PostNL delen. Wanneer u kiest voor het afleveren op een PostNL locatie is het daarvoor noodzakelijk dat wij uw e-mailadres, telefoonnummer, achternaam, voornaam en uw adresgegevens met PostNL delen.

PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wanneer u een bestelling aan ons retourneert, kunt u gebruik maken van onze retourservice. Deze dienst wordt afhankelijk van uw keuze uitgevoerd door PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat u uw naam, adres en woonplaatsgegevens met ons en PostNL deelt. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

3.6 Facturatie en boekhouden
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van P. Hannessen Administratie Service. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
P. Hannessen Administratie Service is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. P. Hannessen Administratie Service gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. In het geval dat P. Hannessen Administratie Service onderaannemers inschakelt, stelt P. Hannessen Administratie Service uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 

3.7 Externe verkoopkanalen
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

3.8 Reclame doeleinden

Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties, die u door middel van de diensten van HemdVoorHem.nl en op de websites en apps van andere aanbieders worden aangeboden. Daarvoor maken wij en onze advertentiepartners gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze gebruikers conform de personaliseren en het ontdekken van nieuwe producten exact af te stemmen en u door een persoonlijke shopping-beleving nog lang voor onze diensten te interesseren.

3.8.1 Advertentieformaten en -kanalen
Tot de door HemdVoorHem.nl en advertentiepartners van HemdVoorHem.nl gebruikte advertentieformaten behoren presentaties op HemdVoorHem.nl (in verband met de onsite verbetering), advertenties in sociale netwerken (bijv. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) en advertentieruimte, die via de door HemdVoorHem.nl gebruikte online-reclamenetwerken zoals DoubleClick by Google worden
HemdVoorHem.nl verkoopt geen persoonlijke gegevens. Onze advertentieklanten ontvangen van ons slechts anonieme, gecodeerde rapporten met informatie over de effectiviteit en reikwijdte van de door ons uitgevoerde reclameactiviteiten. Deze rapporten zijn gebaseerd op de zelf door HemdVoorHem.nl BV verzamelde gegevens. Deels houden zij ook rekening met samenvattende rapporten, die wij van onze advertentiepartners en sociale netwerken ontvangen. Uit deze rapporten kan bijvoorbeeld worden achterhaald hoe onze advertentieactiviteiten van invloed op de verkopen bij de verschillende klantengroepen waren.

3.8.2 Informatie die wij voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken
Voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken wij onze eigen informatie die wij uit de gegevensanalyse van het gebruiks- en koopgedrag van onze gebruikers en klanten halen, net als uit ons marktonderzoek voor het segmenteren van gebruikers, die wij op de door HemdVoorHem.nl verzamelde gebruikersgegevens toepassen. Daarbij houden wij in het bijzonder rekening met gecodeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde aankoopgegevens, zoekpatronen, interessegegevens en demografische profielgegevens, evenals apparaat- en toegangsgegevens.

Onze advertentiepartners hebben ook de mogelijkheid ons aanvullende eigen gegevens voor de segmentering van gebruikers ter beschikking te stellen, die door de advertentiepartners zelf zijn verzameld. De advertentiepartners zijn ten opzichte van HemdVoorHem.nl verplicht, uitsluitend samengevoegde, gecodeerde c.q. voor HemdVoorHem.nl anonieme gegevens over te dragen, zodat wij de gegevens niet aan een bepaalde persoon, vooral niet aan een bepaalde gebruiker van de HemdVoorHem.nl, kunnen koppelen. Bij sommige doelgroepen gebeurt de indeling in doelgroepen op grond van het surfgedrag van de gebruikers. Dat is het geval als de advertenties alleen aan gebruikers gepresenteerd worden, die in de afgelopen tijd een bepaalde website bezocht of naar bepaalde inhoud gezocht hebben.

3.8.3 Hoe gebruiken wij deze informatie voor online-reclame op HemdVoorHem.nl en in andere diensten van HemdVoorHem.nl
Wij gebruiken de bovengenoemde informatie in verband met de onsite-verbetering, om u relevante adviezen en inhoud te tonen, wanneer u op zoek bent naar producten, uw feed opent of een productrubriek bezoekt. De onsite verbetering is gebaseerd op cookies en vergelijkbare identificatietechnologieën voor het onder een pseudoniem verzamelen van apparaat- en toegangsgegevens. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar zijn bedoeld voor een gepseudonimiseerde analyse van uw gebruik. Uw gegevens worden op geen enkel moment en geen enkele wijze met andere bij ons over u als persoon opgeslagen persoonsgegevens samengevoegd. Met deze technologie kunnen wij u producten en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud is gebaseerd op de apparaat- en toegangsgegevens (bijvoorbeeld reclame die erop is gebaseerd, dat in de afgelopen dagen uitsluitend sportkleding werd bekeken).
Indien u de onsite-verbetering niet hoeft, kunt u deze functie op ieder moment uitschakelen:

  • Op HemdVoorHem.nl moet u daarvoor de functie „Gegevensverwerking“ uitschakelen.
  • Bij andere diensten moet u daarvoor de webanalyse uitschakelen. Houd er rekening mee dat de gegevens die voor de onsite verbetering worden gebruikt ook voor andere doelen nodig kunnen zijn (inclusief de beschikbaarheid van onze diensten). Het verzamelen van de daarvoor gebruikte gegevens wordt bij de uitschakeling niet beëindigd. Echter de aan u gepresenteerde advertenties zullen dan niet meer gepersonaliseerd zijn.

3.8.4 In sociale netwerken
Wanneer wij reclame via de reclameformaten van sociale netwerken (bijv. YouTube, Facebook, Instagram) uitvoeren, hebben wij de mogelijkheid, informatie over de gebruikers van de diensten van HemdVoorHem.nl (bijv. apparaat- en toegangsgegevens zoals advertentie- en cookie-ID’s, e-mailadressen), waarvan wij vermoeden dat deze tot de doelgroep van een advertentiepartner behoren c.q. deze bepaalde kenmerken vertonen (bijv. leeftijdsgroep, regio, interesses), in gecodeerde vorm aan het betreffende sociale netwerk door te geven.

Het betreffende sociale netwerkt zal dan – ofwel in onze opdracht als opdrachtverwerker of met de akkoordverklaring van de betreffende gebruiker – de door ons overgedragen gegevens decoderen en de gebruiker (tenminste als deze lid van het betreffende sociale netwerk is) in verband met de bestaande verhoudingen met het betreffende sociale netwerk, de door ons geboekte advertenties tonen.
Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om u via sociale netwerken gepersonaliseerde advertenties te tonen, kunnen u het doorgeven van uw gegevens uitschakelen:
  • Op HemdVoorHem.nl moet u daarvoor de functie „Gegevensverwerking“ uitschakelen
  • Bij andere diensten moet u daarvoor de webanalyse uitschakelen.

Wanneer u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens aan sociale netwerken worden doorgegeven, kunt u deze akkoordverklaring op ieder moment herroepen.
Misschien heeft u zelfs de mogelijkheid het gebruik van uw gegevens voor gepersonaliseerde reclame door de door u gebruikte sociale netwerken rechtstreeks bij de betreffende aanbieders uit te schakelen. Voor meer informatie kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot:
Facebook (Facebook, Instagram): Google (Google-reclamenetwerk, YouTube, Google-zoekfunctie):

 
3.9 Overige

Voor het overige verstrekt de HemdVoorHem.nl alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.


4 Doorgifte gegevens buiten de EU

HemdVoorHem.nl kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Door het gebruik van de diensten van HemdVoorHem.nl geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.
 

5 Beveiliging

HemdVoorHem.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan om de veiligheid van uw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.


6 Overdracht onderneming

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van HemdVoorHem.nl worden overgedragen aan een derde partij of kan HemdVoorHem.nl fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen.
 

7 Websites van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. HemdVoorHem.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door HemdVoorHem.nl zijn verkregen. HemdVoorHem.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.
 

8 Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
 

9 Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


9.1 Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


9.2 Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


9.3 Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


9.4 Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


9.5 Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Johan. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.


10 Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


11 Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met HemdVoorHem.nl Klantenservice:

Hemdvoorhem.nl
Jadelaan 25
2132XX Hoofddorp

Email: [email protected]
Telefoon: Telefoonnummer: 020-8203744

Hemdvoorhem.nl B.V.
Handelend onder de naam: Hemdvoorhem.nl

BTW-nummer: NL855521909B01
KvK-nummer: 64100367
 

Bekijk deze privacyverklaring in een Pdf-bestand.